vrijdag, 3. maart 2006 - 9:58

Gemeente bekijkt mogelijkheden aanleg station Lage Weide

Utrecht

Gemeente Utrecht en Industrievereniging Lage Weide zetten zich momenteel in om in 2008 een NS-station in Lage Weide te realiseren. Het industrieterrein zou daarmee een aansluiting krijgen op Randstadspoor, het metroachtige treinnetwerk dat de komende jaren in de regio Utrecht wordt gerealiseerd. De NS heeft aangegeven dat voor het bedienen van een nieuw station Lage Weide een garantstelling voor afname van 1600 abonnementen nodig is.

Het bestuur van de Industrievereniging Lage Weide is daarom in gesprek met de directies van de bedrijven om te inventariseren hoeveel medewerkers in de toekomst met de trein zullen reizen en hoeveel abonnementen zij verwachten af te nemen. Desgewenst kunnen bedrijven een beroep doen op VenM voor een ondersteunend mobiliteitsadvies.

Op 20 januari en 10 februari jl. hebben de initiatiefnemers met een groot aantal bedrijfsvertegenwoordigers van gedachten gewisseld over deze kans voor Lage Weide. Tijdens de bijeenkomst is ook het plan toegelicht om bij realisatie van een station een shuttleservice op te zetten die medewerkers zo dicht mogelijk bij hun bedrijf brengt. Vrijwel alle aanwezigen waren enthousiast. Daarom heeft Industrievereniging Lage Weide besloten alle bedrijven op Lage Weide te vragen een garantieverklaring af te geven aan Stichting Bundel, die vervolgens een contract met de NS kan afsluiten voor collectieve afname van abonnementen in 2008.
Provincie:
Tag(s):