vrijdag, 17. november 2006 - 14:36

Gemeente controleert en stimuleert veiligheid in bedrijfspanden

Utrecht

Ondernemers van het industrieterrein Cartesiusweg ontvingen afgelopen week een veiligheidskoffer met allerlei informatie over veiligheid in hun bedrijf(spand). Deze maand en in december vinden steekproefsgewijs inspecties plaats in de bedrijven. In 2007 komen meer bedrijfsterreinen aan de beurt. Deze acties passen binnen het project ‘Fysieke veiligheid bedrijfspanden’ van de gemeente Utrecht.

Utrecht heeft zo'n 5.000 tot 6.000 bedrijfspanden die binnen de doelgroep van het project vallen. Om alle bedrijven over fysieke veiligheid te informeren en de ondernemers te wijzen op hun verantwoordelijkheden is een veiligheidskoffer gemaakt. Met de informatie in de koffer wordt gestreefd naar bewustwording bij de eigenaren (directies) en gebruikers (personeel) van de panden.

Gemeente Utrecht start met het toesturen van de veiligheidskoffer aan de ondernemers van het industrieterrein Cartesiusweg. In november - december 2006 volgen de eerste inspecties. In de loop van 2007 volgen andere bedrijfsterreinen.
Provincie:
Tag(s):