dinsdag, 2. mei 2006 - 15:11

Gemeente controleert hondenbezitters

Zwolle

De gemeente Zwolle controleert de komende weken of hondenbezitters in Assendorp en Pierik zich houden aan de regels voor het uitlaten van hun hond. Bij een overtreding wordt een proces-verbaal opgemaakt. De boete bedraagt € 50,=. Wie zijn hond uitlaat op een speelplaats krijgt daar voor een boete van € 75,=.

In Stadshagen zijn vorige maand twintig hondenbezitters bekeurd voor het overtreden van de uitlaatregels. De bekeuringen werden vooral uitgedeeld wegens het niet aangelijnd hebben van de hond en het niet opruimen van de hondenpoep.

Binnen de bebouwde kom geldt een aanlijnplicht: honden mogen alleen loslopen op de losloopterreinen. Hondenbezitters moeten binnen de bebouwde kom ook zelf de poep van hun hond opruimen. Uitzondering hierop zijn de hondenlosloopterreinen en groenstroken met bosschages. Kinderspeelplaatsen buiten de bebouwde kom, de binnenstad en de winkelcentra, voetgangerszones en voetgangersgebieden voor musea, schouwburgen en bioscopen zijn verboden gebied voor honden. Deze regel geldt niet voor de bewoners van deze gebieden.

Op de hondenkaart staat een overzicht van alle hondenlosloopterreinen en hondenhaltes in Zwolle. De kaart is gratis af te halen bij het gemeentelijke Informatiecentrum (in het Stadhuis) en bij de wijkservicepunten.

Hondenpoep staat hoog in "ergernissen top-10". Dat is mede de aanleiding voor deze controles. De gemeente beseft maar al te goed dat deze, onder hondenbezitters impopulaire maatregelen, de leefbaarheid in de wijken doet verbeteren.
Provincie:
Tag(s):