dinsdag, 20. juni 2006 - 17:40

Gemeente controleert op overlast kraakpanden

Weert

Om een halt toe te roepen aan de overlast die de omgeving van leegstaande winkelpanden aan de Stationsstraat van de daar aanwezige krakers ondervindt, heeft de gemeente Weert afgelopen maandag een gezamenlijke, onaangekondigde controle gehouden in een van de leegstaande panden. Hierbij werkte de gemeente samen met de politie, brandweer, de eigenaar en de beheerder van deze panden. In het pand werd vooral gekeken naar de brand- en bouwveiligheid. Ook milieuaspecten kregen de aandacht. Tijdens de actie werd één persoon aangehouden.

Sinds begin dit jaar verblijven krakers in een of meer van de leegstaande winkelpanden in het noordelijk deel van de Stationsstraat. De directe omgeving ondervindt van deze krakers ernstige hinder, door geluidsoverlast, schreeuwen, het naroepen van passanten, geblaf van hun honden etc. Ook trekken de kraakpanden ongewenste personen aan, wat in de buurt het gevoel van onveiligheid versterkt.

Tijdens de actie werd het pand waar de krakers verblijven aan een uitgebreid veiligheidsinspectie onderworpen. De brandweer ontdekte daarbij diverse brandonveilige situaties. De milieu-inspecteur van de gemeente constateerde overtredingen op het gebied van afvalstoffen. In het pand werd ook een drugsverslaafde aangetroffen. Verder werd een 21-jarige Weertenaar aangehouden vanwege openstaande boetes en een onherroepelijk vonnis.
Naar de aanwezige honden wordt, in het kader van de hondenbelasting, nog een administratief onderzoek ingesteld.

Op basis van de bevindingen van politie, brandweer en milieudienst, neemt het gemeentebestuur op korte termijn, in samenspraak met de eigenaar van het pand, een besluit. Hierdoor moet het mogelijk worden om de krakers via een versnelde procedure uit het pand te zetten. Een door de eigenaar ingeschakelde deskundige zal terstond na vertrek van de krakers de panden leeghalen en deze direct van ingerichte etalages voorzien. Zodoende wordt er alles aan gedaan het opnieuw kraken van deze panden te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):