donderdag, 16. november 2006 - 23:38

Gemeente deelt zorg overlast

Terneuzen

Actiegroep ‘De grens is bereikt’ start een handtekeningen-actie vanwege overlast van coffeeshopbezoekers. De gemeente deelt deze zorg en nam al een aantal maat-regelen.Aanvullende maatregelen worden voorbereid. De gemeente wil het overlastprobleem zo snel en zo doeltreffend mogelijk oplossen.

De gemeente Terneuzen is blij met het initiatief van de actiegroep ‘De grens is bereikt.’ De voorstelling van zaken door de actiegroep is niet helemaal feitelijk juist en niet alle wensen zijn wettelijk realiseerbaar. Maar het gemeentebestuur deelt de zorg van de bewoners over overlast van coffeeshopbezoekers.

De politieke partijen realiseerden zich de problematiek en maakten hierover al afspraken in het coalitieakkoord. Burgemeester en Wethouders oriënteerden zich in Venlo, een gemeente met vergelijkbare problemen, op de mogelijkheden. Het bestuur won advies in bij het Openbaar Ministerie en de politie.

Het college van B&W laat, in overleg met de gemeenteraad, een onderzoek uitvoeren naar de problemen, oplossingen en de haalbaarheid van diverse alternatieven zoals verplaatsing of de komst van een derde shop aan de grens. Ook de binnenstadsbewoners zal om een reactie worden gevraagd. Medio maart moeten de resultaten bekend zijn en vervolgens kunnen de meest doeltreffende maatregelen worden genomen.

De overlast wordt ook regelmatig besproken in bijeenkomsten van de wijktafel. Dit resulteerde al in een hardere aanpak, extra politie-inzet en een nauwere samenwerking met justitie.
Provincie:
Tag(s):