vrijdag, 3. maart 2006 - 20:42

Gemeente doet mee met anti-griffitiproject

Zwolle

De gemeente Zwolle meldt zich met twee gebouwen aan voor het anti-graffitiproject voor de Zwolse binnenstad. Binnenstadswethouder Janco Cnossen roept bedrijven, bewoners en pandeigenaren op om zich ook te melden voor de actie. ‘Dit is een unieke gelegenheid om de strijd tegen illegale graffiti in onze stad tegen te gaan. Iedereen vindt dat onze mooie stad het verdient om er schoon bij te liggen.’

Met het stadhuis en de Broerenkerk gaat de gemeente meedoen aan het project. Tientallen andere gebouwen zijn ook al aangemeld. ‘Maar er zijn nog veel panden extra nodig om het project doorgang te laten vinden’, zegt wethouder Cnossen.

Alle ondernemers en bewoners van de Zwolse binnenstad kunnen zich aanmelden. Voor een eenmalig bedrag van € 119,-- wordt een pand behandeld met een anti-graffitilaag en komt drie jaar lang eens per twee weken een schoonmaakploeg om eventuele vervuiling weg te halen. Ondernemersvereniging Citycentrum Zwolle en de gemeente Zwolle werken in dit project nauw samen.

Gebouwen in de Zwolse binnenstad worden vaak voorzien van een ongevraagde verflaag. Het mooie, historische hart van onze stad heeft dergelijke bekladdingen niet nodig. Vervuiling werkt ook verloedering en onveiligheid in de hand. Veel mensen ergeren zich aan dit vandalisme.

Citycentrum Zwolle en de gemeente Zwolle hebben de handen ineengeslagen. Dit plan bestaat uit een schoonmaakregeling, waarmee panden in de binnenstad tegen een geringe vergoeding drie jaar graffitivrij worden gehouden.

De regeling bestaat uit twee delen. Eerst worden de panden door een schoonmaakbedrijf aan een grondige schoonmaakbeurt onderworpen. Als het pand schoon is, wordt er een speciale coating aangebracht. Deze moet voorkomen dat nieuwe graffiti zich aan de ondergrond hecht. Hierna wordt eventuele aangebrachte graffiti, gedurende drie jaar om de veertien dagen van het pand verwijderd.

Bewoners, bedrijven en eigenaren van panden in de binnenstad kunnen zich tot 10 maart 2006 aanmelden om mee te doen aan dit unieke project.

De wethouder dringt er sterk op aan dat zoveel mogelijk particulieren en zakelijke eigenaren zich aansluiten bij het contract. Iedereen kan zich melden bij Citycentrum Zwolle, Bethlehemskerkplein 38, 8011PH in Zwolle, telefoonnummer (038) 421 29 00.
Provincie:
Tag(s):