maandag, 19. juni 2006 - 22:56

Gemeente Eindhoven herbelegt deel NRE-gelden

Eindhoven

De gemeente Eindhoven en het Macquarie European Infrastructure Fund (MEIF) hebben een overeenkomst gesloten voor de overname van twee Nederlandse gasdistributienetwerken: Obragas Net N.V. en B.V. Netbeheer Haarlemmermeer. De gemeente Eindhoven wordt voor 51% eigenaar van de energienetwerken. MEIF wordt voor 49% eigenaar.

Met de aankoop van beide energienetwerken voldoet de gemeente aan een eerder met de gemeenteraad gemaakte afspraak om een deel van de verkoopopbrengst van de NRE te herbeleggen. Als gevolg van de gedeeltelijke verkoop van NV NRE kent de gemeente Eindhoven namelijk structureel wegvallende inkomsten uit dividend opbrengsten. Om dit op te vangen heeft de gemeente gezocht naar verantwoorde beleggingsmogelijkheden.

Wethouder Hans-Martin Don van financiën: “Wij zijn erg blij deze investering samen met het Macquarie European Infrastructure Fund te doen en zo als gemeente voort te bouwen op onze bestaande investering in de regio. Met deze transactie komen gasdistributienetwerken die nu in particuliere handen zijn, weer deels in overheidshanden. Dat past bij wat de landelijke regelgeving waarschijnlijk gaat aangeven .�

Het precieze bedrag van de Eindhovense investering is afhankelijk van het tijdstip waarop de transactie feitelijk kan worden voltrokken. Voor de transactie is namelijk ministeriële goedkeuring nodig, die eind 2006 of begin 2007 wordt verwacht en er dan landelijk meer duidelijkheid komt over de invoering van de Splitsingswet voor energiebedrijven.

Obragas Net N.V. is het op vier na grootste gasdistributienetwerk in Nederland en levert gas aan 190.000 klanten in de regio Helmond. Het sluit aan bij NRE, een distributienetwerk voor gas en elektriciteit waarvan de gemeente Eindhoven grootaandeelhouder is en waarin het Macquarie European Infrastructure Fund (MEIF) een aandeel van 49% zal krijgen. Ook hiervoor moet het ministerie nog goedkeuring geven. B.V. Netbeheer Haarlemmermeergas is een gasdistributienetwerk met ongeveer 55.000 klanten in de snel groeiende regio rondom de luchthaven Schiphol ten zuiden van Amsterdam.
Het Macquarie European Infrastructure Fund is een beleggingsmaatschappij in onder meer nutsbedrijven, water- en rioleringsbedrijven, spoorwegen en luchthavens en duurzame energie.
Provincie:
Tag(s):