donderdag, 7. december 2006 - 19:28

Gemeente gaat overlast studenten aanpakken

Groningen

De gemeente Groningen gaat een zwarte lijst samenstellen van studentenhuizen die problemen veroorzaken in de wijk. Dat is volgens het stadsbestuur nodig omdat steeds vaker conflicten ontstaan tussen studenten en buurtbewoners.

Het gaat hierbij met name om structurele geluidsoverlast. De gemeente verwacht dat het aantal klachten alleen nog maar toeneemt, omdat anderhalf jaar geleden het wettelijke maximumaantal studentenhuizen per wijk is afgeschaft.
Provincie:
Tag(s):