dinsdag, 14. november 2006 - 17:25

Gemeente H-S steunt Praten in Vertrouwen

Hoogezand-Sappemeer

Op maandag 13 november 2006 is het project Praten in Vertrouwen van start gegaan. Slachtoffers, omgeving en daders van huiselijk geweld kunnen anoniem bellen met onafhankelijke vertrouwenspersonen die zelf ervaring hebben met huiselijk geweld, telefoon (06) 46 326 003). Praten in Vertrouwen is tot stand gekomen in het kader van het G6-programma en met behulp van het Oranjefonds en Centrum Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) Groningen.

Huiselijk geweld komt volgens schattingen in één op de vijf huishoudens voor. Het gebeurt in alle milieus en in alle culturen. Uit onderzoek blijkt dat in de gemeente Hoogezand-Sappemeer het aantal slachtoffers nog hoger ligt. Het aantal mensen dat hulp vraagt is echter laag. Daarom is de campagne Praten in Vertrouwen opgericht. Slachtoffers, mensen uit de omgeving en daders kunnen anoniem bellen met vertrouwenspersonen om hun verhaal te vertellen en om informatie te verkrijgen over de mogelijke hulpverlening.

Huiselijk geweld is geweld in de persoonlijke sfeer tussen bijvoorbeeld partners, ouders en kinderen en/of familieleden. Het betreft hier zowel lichamelijk als geestelijk geweld, alsook seksueel misbruik, eerwraak of (jeugd)prostitutie. Kinderen zijn ook het slachtoffer van huiselijk geweld indien zij getuige zijn van het geweld tussen hun ouders. Bel in noodgevallen altijd 112 of het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (telefoon (050) 31 80 011.
Provincie:
Tag(s):