woensdag, 13. december 2006 - 19:02

Gemeente haakt af bij project Stationsomgeving

Rhenen

De gemeente Rhenen heeft afgehaakt bij de plannen van het zogenaamde project Stationsomgeving. Na een gesprek met de initiatiefnemer heeft het college van burgemeester en wethouders geconcludeerd dat de maatschappelijke meerwaarde van het project beperkt is. En het grootste deel van de door de gemeente gewenste ontwikkelingen los van de herontwikkeling van Grebbeweg 1 kunnen gebeuren.

Er zijn verschillende overleggen geweest over de herontwikkeling van het gebied. Na het stoppen van de tweede ontwikkelaar heeft de gemeente het verloop van het project geëvalueerd. De ambitie van de gemeente is bijgesteld in die zin dat er geen ingrijpende verkeerskundige aanpassingen komen.

Blijft over de ambitie om te komen tot een sociaal veiliger stationsomgeving. Die ambitie kan, zo vindt de gemeente, afzonderlijk van eventuele nieuwbouw van het restaurant plaatsvinden. Daarom zien burgemeester en wethouders geen reden om verder te gaan met het project Stationsomgeving.
Provincie:
Tag(s):