dinsdag, 17. oktober 2006 - 11:19

Gemeente inventariseert wateroverlast

Raalte

Het KNMI voorspelt dat het neerslagtekort in de zomer groter wordt, daarentegen neemt de kans op extreme buien wel toe. Dat hebben we in de afgelopen zomer in de gemeente Raalte ervaren. Op 23 juli viel tijdens een extreme bui in korte tijd veel water. Vooral vanuit Raalte en Heeten werd veel overlast gemeld.

Naar aanleiding van deze extreme neerslag heeft de gemeente besloten om de problemen te inventariseren. Daarvoor roept zij de hulp in van de inwoners in de bebouwde kommen van de gemeente Raalte. Door een enquête in te vullen kunnen de bewoners aangegeven of zij tijdens de hevige regenbui van 23 juli overlast hebben gehad en waaruit die overlast bestond.

De resultaten van de enquête zullen worden gebruikt om de knelpunten in beeld te brengen. Vervolgens wordt gekeken of het huidige plan van aanpak voor de riolering aangepast moet worden, maar het kan ook duidelijk worden dat bijvoorbeeld het verleggen van een drempel al voldoende ruimte geeft om de overlast van hevige regelval te verminderen.
Eind 2006 wordt het onderzoek afgerond en worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt.

Het Wateroverlast 2006, Inventarisatieformulier is te downloaden via deze link
Provincie:
Tag(s):