zaterdag, 11. november 2006 - 20:49

Gemeente krijgt € 1 miljoen voor Spil en sport

Eindhoven

Gemeente Eindhoven krijgt € 1 miljoen voor de aanpassing van schoolgebouwen tot Spilcentra en voor de realisatie van innovatieve sport- en beweegvoorzieningen. In totaal is er een rijkssubsidie van € 46 miljoen beschikbaar, waarvoor elke gemeente in Nederland subsidieaanvragen heeft kunnen indienen. “Met de subsidie die onze stad nu krijgt, zijn wij niet slecht bedeeld�, zegt Marriët Mittendorff, wethouder van Jeugd en Gezin en Sport.

Eindhoven dankt de toezegging vooral aan de voortrekkersrol als het gaat om Spilcentra. Zo is het spilconcept, waarbij de begrippen spelen, integreren en leren centraal staan, een typisch Eindhovens concept, dat een goed voorbeeld is van brede scholen in Nederland.

Maar ook de aansprekende sportvoorzieningen en evenementen die Eindhoven rijk is, zoals bijvoorbeeld Zwemcentrum de Tongelreep en het IJssportcentrum in Genneper Parken én Sportcomplex Eindhoven Noord dat zich geheel richt op de stimulering van de breedtesport in de stad, hebben er voor gezorgd dat Eindhoven in aanmerking komt voor de genoemde subsidie.

De helft van het bedrag (€500.000) komt ten goede aan de bouw van Spilcentrum de Trinoom, dat in het centrum ligt. Voor de toekomst heeft de gemeente de ambitie om voor 2015 elke basisschool een ontwikkeling te laten maken naar het spilconcept. De andere € 500.000,- zet de gemeente in voor de realisatie van een zogenaamd Speel- en Beweegplein op het Sportcomplex Eindhoven-Noord.

Het gaat om een plein dat ruimte biedt aan een breed scala van sport-, speel en bewegingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor dit plein, dat in 2007 gereed moet zijn, worden speciale evenementen en gymlessen ontwikkeld. Het Speel- en Beweegplein maakt onderdeel uit van de totale aanpassing c.q. uitbreiding op dit sportcomplex.
Provincie:
Tag(s):