donderdag, 23. november 2006 - 15:51

Gemeente Leek opent digitaal WOZ-loket

Leek

De gemeente Leek heeft deze week een digitaal WOZ-loket toegevoegd aan de gemeentelijke website www.leek.nl. Hier kunnen huizenbezitters en huurders de door de gemeente geregistreerde gegevens van hun woning raadplegen.

Het gaat hierbij om gegevens als het type woning, het bouwjaar, de inhoud, de grootte van het perceel waarop de woning staat en eventueel een foto van het object. De gemeente gebruikt deze gegevens voor de waardebepaling van de woning in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken(Wet WOZ). Als men constateert dat de gegevens van de woning niet juist of onvolledig zijn, kan men dat via de website doorgeven. De gemeente controleert deze melding en past de gegevens indien nodig aan.

Bij de waardebepaling van woningen voor het belastingjaar 2007 gaat de gemeente uit van het bedrag dat de woning zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum 1 januari 2005. Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over veel informatie van een woning: verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto's, bouwtekeningen en al eerder vastgelegde gegevens. Deze informatie vult de gemeente aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode, zoals eventuele verbouwingen.

De taxateur van de gemeente bekijkt niet iedere woning afzonderlijk. Vaak volstaat het bezoeken van één of een beperkt aantal woningen in een straat of buurt. De waarde van andere vergelijkbare woningen leidt de gemeente dan daarvan af. Het is daarom belangrijk dat de gegevens die de gemeente heeft geregistreerd van de woning juist zijn.
Provincie:
Tag(s):