woensdag, 15. februari 2006 - 12:57

Gemeente maakt afspraken over woningbouw

Zwolle

De gemeente Zwolle en de woningcorporaties SWZ, deltaWonen en Openbaar Belang hebben afspraken met elkaar gemaakt over het bouwen van woningen en het aanpassen van huurwoningen. Dit hebben zij vandaag bekrachtigd door twee convenanten te ondertekenen.

De wethouder Volkshuisvesting Gerard van Dooremolen en de corporaties hebben afgesproken dat zij de woningproductie van gemiddeld 890 woningen per jaar willen vasthouden. De gemeente voert de regie op het totale woningprogramma en maakt afspraken met ontwikkelaars en corporaties over woonmilieu, type woningen en huizenprijzen. Daarnaast is er afgesproken te zorgen voor huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals senioren, starters, studenten en mensen met een inkomen tot aan de huursubsidiegrens. De partijen willen de gemiddelde wachttijd van een huurwoning terugbrengen van twee naar één jaar. Daarnaast moet het voor mensen die minder zelfredzaam zijn geworden mogelijk zijn om zo lang mogelijk in hun eigen woning en/of wijk te blijven wonen. In het convenant staat verder dat studenten binnen een half jaar een kamer zouden moeten krijgen. Starters zouden binnen één jaar een woning moeten kunnen kopen of huren.

Daarnaast hebben Gerard van Dooremolen, en de wethouder Zorg, Jaap Hagedoorn,aparte afspraken gemaakt met de corporaties over het aanpassen van huurwoningen voor mensen met een lichamelijke beperking in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Zo is afgesproken om de huidige beschikbare woningvoorraad af te stemmen op de specifieke woonbehoefte van gehandicapten, zoals hoekwoningen met voldoende grondruimte voor de aanbouw van een slaapkamer en een badkamer. Bij het in verkoop brengen van aangepaste huurwoningen overleggen de corporaties eerst met de gemeente over de te volgen procedure. Ook voor seniorenwoningen is speciale aandacht.

De woningcorporaties zullen bij toekomstige nieuwbouw of verbetering van huizen voor senioren of gehandicapten een deel daarvan aanbieden aan de gemeente. Individuele woonvoorzieningen komen voor rekening van de gemeente. Dan gaat bijvoorbeeld om een financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting of het realiseren van voorzieningen zoals een traplift of een douchezitje.
Provincie:
Tag(s):