maandag, 18. december 2006 - 14:42

Gemeente maakt plannen voor 'Corridor Emmeloord - Kuinderbos'

Emmeloord

De gemeente Noordoostpolder gaat samen met de Wind Groep een deel van het gebied ‘Corridor Emmeloord – Kuinderbos’ ontwikkelen. In dit gebied komen recreatieve voorzieningen en burchten (bijzondere vorm van wonen). Om dit mogelijk te maken bereidt de gemeente een nieuw bestemmingsplan voor. Voorafgaand aan de ontwikkeling van het gebied is besloten om te voorkomen dat in dit gebied activiteiten worden ontwikkeld die de toekomstige plannen belemmeren.

Op grond van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2004� is de “Corridor Emmeloord – Kuinderbos� als recreatiezone aangewezen. In eerste instantie beperken de plannen zich tot het gebied rondom de Burchttocht, De Terp/golfbaan en de Casteleynsplas.

Om deze plannen mogelijk te maken moet de geldende bestemming van de betreffende gronden worden gewijzigd. Het is mogelijk dat ook voor de aangrenzende gronden recreatieve plannen worden ontwikkeld. De gemeente gaat voor het gebied, grofweg begrensd door de A-6, de Burchtweg, de Kuinderweg en de Muntweg, een nieuw bestemmingsplan maken.
Provincie:
Tag(s):