donderdag, 29. juni 2006 - 10:35

Gemeente moet afwijken bestemmingsplan Europaplein beter motiveren

Utrecht

Rechtbank Utrecht vraagt de gemeente Utrecht om binnen dertien weken een nieuw en beter gemotiveerd besluit te nemen op het bezwaar van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht inzake de reconstructie van de Europalaan en het Europaplein.

Volgens de stichting had de gemeente Utrecht de veranderingen aan het Europaplein en de Europalaan niet mogen doorvoeren. Dit zou in strijd zijn met het bestemmingsplan. De gemeente erkent dat de wijzigingen in strijd zijn met het bestemmingsplan. Maar de gemeente denkt dat er voldoende (juridische) argumenten zijn om vrijstelling te kunnen verlenen van het bestemmingsplan. Het verzoek van de stichting tot het ongedaan maken van de werkzaamheden is dan ook door de gemeente afgewezen.

De motivering die de gemeente daarvoor heeft gegeven is op dit moment echter te mager, zo oordeelt de rechtbank.
De rechtbank baseert zich daarvoor op het feit dat de gemeente naar eigen zeggen nog nader onderzoek moet doen naar de luchtkwaliteit, omdat een eerder uitgebracht rapport door diezelfde gemeente onvoldoende is bevonden. Bovendien bleek niet duidelijk op welke punten de reconstructie strijdig is met het bestemmingsplan.

Of dat uiteindelijk betekent dat de reconstructie aan de Europalaan en het Europaplein ongedaan gemaakt moeten worden, zal de toekomst uitwijzen. De rechtbank heeft er in haar uitspraak nadrukkelijk op gewezen dat het niet is uitgesloten dat de gemeente uiteindelijk de werkzaamheden in stand kan laten. De gemeente verwacht volgens eigen zeggen eind september te beslissen op het vrijstellingsverzoek
Provincie:
Tag(s):