donderdag, 13. april 2006 - 23:12

Gemeente neemt 125 minicontainers in beslag

Zwolle

De medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle hebben in de afgelopen twee maanden extra gecontroleerd of bewoners in de wijk Aa-landen zich houden aan de regels voor het aanbieden van afvalcontainers.
Een aantal containers is daarbij ingenomen. Het ging om containers die al op zondagmiddag aan de weg stonden, terwijl de dag van lediging maandag was. Tevens om containers die na de dag van lediging zijn blijven staan.

Voorafgaand aan de actie zijn de inwoners van de gemeente Zwolle via verschillende informatiekanalen geïnformeerd over de extra controles. Zo hebben 4500 huishoudens een persoonlijke brief ontvangen, waarin wordt verwezen naar de regels van inzameling van containers.

Doel van de controles was het terugdringen van overlast van minicontainers, die buiten de inzameldagen aan de weg bleven staan. Na de voorlichtingsactie is opgetreden tegen bewoners die ondanks waarschuwingen hun minicontainer niet op de juiste tijden aan de weg zetten en weer ophalen.

Inmiddels zijn 125 minicontainers ingenomen door Rova. Eigenaren van een in beslag genomen minicontainer worden door Rova in gelegenheid gesteld om deze op te halen tegen betaling van een bedrag van € 38,80.

Aanleiding voor de extra controles zijn de vele klachten van bewoners over de te vroeg aan de weg gezette containers. Containers ´vallen´ vaak om en het afval ligt regelmatig op de weg verspreid. Daarnaast zijn de containers doelwit voor brandstichters, wat weer gevaarlijk is voor de buurt.

In de Afvalstoffenverordening staan een aantal regels voor het aanbieden van containers. Zo mogen de containers uitsluitend op de dag van inzameling tussen 05.00 uur en 08.00 uur worden buiten gezet.
De ROVA start namelijk om 08.00 uur met de inzameling.
Na het legen dienen de containers zo spoedig mogelijk op de dag van inzameling, maar in ieder geval vóór 20.00 uur, van de openbare weg gehaald te worden. De containers moeten met een gesloten deksel op de centrale aanbiedplaats worden neergezet. Ook mogen er geen vuilniszakken naast de container worden neergezet.
Provincie:
Tag(s):