dinsdag, 24. oktober 2006 - 13:35

Gemeente neemt klachten Deeltaxi Almere serieus

Almere

De gemeente Almere heeft Personen- en Zorgvervoer Nederland (PZN) in gebreke gesteld inzake het niet nakomen van de contractafspraken betreffende de Deeltaxi Almere. PZN heeft zestig dagen de tijd om de Deeltaxi te laten rijden volgens de afspraak, bijvoorbeeld door het inzetten van meer taxibusjes. Dit heeft de gemeente Almere laten weten.

Als dat niet gebeurt, wordt een boete in rekening gebracht bij PZN. De cliënten van de Deeltaxi worden persoonlijk op de hoogte gesteld van de situatie.

Sinds 1 januari 2006 verzorgt PZN het collectief vervoer van de gemeente Almere, onder de naam Deeltaxi Almere. Sinds de start van de Deeltaxi verloopt de uitvoering niet goed. Er komen met name te veel klachten binnen over het te laat voorrijden van de Deeltaxi.

De gemeente heeft PZN afgelopen jaar verschillende malen gewezen op de contractafspraken. De Deeltaxi moet binnen een kwartier voor of na de afgesproken tijd ter plaatse zijn. 95% van de ritten moet binnen deze marge worden uitgevoerd.

Ondanks dat PZN in augustus heeft aangegeven maatregelen te zullen nemen, blijkt uit de klachten- en meldingenregistratie van september dat de klachten nog steeds niet afnemen. Daarom heeft de gemeente nu de boeteregeling aangewend. De gemeente doet er alles aan om de Deeltaxi op tijd te laten rijden.

Cliënten kunnen met klachten over de Deeltaxi bellen met 013-5499954.
Provincie:
Tag(s):