donderdag, 29. juni 2006 - 10:01

Gemeente onderzoekt verplaatsen hoogspanningslijn

Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein laat een onderzoek doen naar de mogelijkheden om de hoogspanningslijn boven de wijken Galecop, Blokhoeve en Huis de Geer te verplaatsen. Reden hiervoor is een advies van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu voor het wonen in de buurt van een hoogspanningslijn. Tot eind 2005 lag de norm hiervoor op 27,5 meter afstand, nu adviseert de minister een afstand van circa 80 meter toe te passen. Het ministerie wil daarmee voorkomen dat de elektromagnetische straling van hoogspanningslijnen eventueel zou kunnen bijdragen aan leukemie bij kinderen.

Door verschillende oorzaken krijgen jaarlijks gemiddeld 110 kinderen leukemie. Door het wonen en leven onder een hoogspanningslijn zou dit aantal iedere twee jaar met 1 kind kunnen toenemen. Hoewel de situatie niet verontrustend is en de kans op ziekte minimaal is, wil de gemeente het zekere voor het onzekere nemen. Door de hoogspanningslijn te verplaatsen of ondergronds aan te leggen wordt het stralingsrisico tot een minimum beperkt.

Wanneer de huidige situatie blijft, dan kunnen er in Blokhoeve 55 woningen niet meer worden gebouwd, omdat die dan binnen de 80 meter zone komen te liggen. Door de hoogspanningslijn te verplaatsen kan de woningbouw weer doorgaan. Daarnaast levert de nieuwe situatie extra ruimte op die Nieuwegein goed kan gebruiken. Er is grote behoefte aan woningen én meer variatie in het woningaanbod.
Als de lijn weg is bekijkt de gemeente of op de vrijgekomen plekken woningbouw mogelijk is. Als het zover is, dan worden omwonenden betrokkenen en gelden wettelijke procedures voor inspraak.
Provincie:
Tag(s):