dinsdag, 17. oktober 2006 - 21:34

Gemeente ontheft managers uit hun functie

Meppel

Het college van B en W van de gemeente Meppel heeft de afdelingsmanager van de afdeling Openbare Werken en de afdelingsmanager van de afdeling Ruimte Economie en Ontwikkeling ontheven uit hun functie.

Het college heeft onder andere met het Uitvoeringsprogramma 2006 - 2010, aangegeven wat de koers moet zijn voor de komende vier jaar. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het managementteam.

Met beide managers van openbare werken en ruimte, economie en ontwikkeling acht het college dit niet goed mogelijk.

De gemeente Meppel heeft daarom geoordeeld dat het voor alle partijen beter is om een einde te maken aan de samenwerking in deze functies.

In overleg zal worden gezocht naar passende oplossingen voor de toekomst. Die oplossingen worden gezocht in de eigen organisatie of als dat beter is, buiten de organisatie.
Provincie:
Tag(s):