dinsdag, 2. mei 2006 - 12:17

Gemeente ontslaat frauderende ambtenaar

Veendam

Het college van Burgemeester en Wethouders van Veendam heeft een strafontslagprocedure gestart tegen een medewerker. Bij een interne controle aan het begin van vorige week bleek dat een aantal zaken niet in orde waren. Nader onderzoek leidde naar de betreffende medewerker. Het gaat in eerste instantie om negen verdachte transacties waardoor ook drie cliënten van de Sociale Dienst zijn benadeeld.

Betreffende cliënten hebben het verschuldigde bedrag inmiddels ontvangen. Vooralsnog gaat het om een bedrag van ongeveer € 12.000. Omdat de Sociale Dienst ook voor de gemeente Pekela werkzaamheden verricht, is burgemeester Schollema van de gemeente Pekela direct over deze zaak door zijn Veendamse collega geïnformeerd.

De uit het onderzoek naar voren gekomen feiten waren voor het college van b&w dermate ernstig, dat men onmiddellijk is overgegaan tot schorsing van de ambtenaar. Daarna is de procedure tot strafontslag gestart. Ook heeft de gemeente Veendam aangifte gedaan bij de Officier van Justitie.

De betreffende ambtenaar is inmiddels in kenneis gesteld over het voornemen tot strafontslag. Ook zijn collega’s van de Sociale Dienst zijn door het college over deze zaak geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):