donderdag, 9. november 2006 - 14:41

Gemeente positief over voorgenomen aanpak N 340

Ommen

Verkeerswethouder Hulsink is positief over het voornemen van Gedeputeerde Staten van Overijssel om de doorstroming op de provinciale weg N 340 (Zwolle-Ommen) te verbeteren én veiliger te maken. De provincie wil van de N 340 een tweebaans weg maken met middengeleider en inhaalmogelijkheden. Op de weg gaat een maximale snelheid van 100 kilometer per uur gelden.

Daarnaast komen bij de aansluitingen (turbo)rotondes en voor het langzame (gemotoriseerde) verkeer worden ongelijkvloerse kruisingen aangelegd.

Het voornemen moet nog verder worden uitgewerkt. In het onderzoek worden ook de parallelwegen meegenomen, omdat deze verlegd moeten worden om ruimte te creëeren voor de verbreding van de N 340. De aanpassingen worden gekoppeld aan de werkzaamheden voor groot onderhoud. De aanpassing gaat circa 90 miljoen euro kosten. Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten in te stemmen met de verdere uitwerking van deze variant. De provincie gaat dan in gesprek met de aangrenzende gemeenten en alle betrokkenen.

Op dit moment rijden er dagelijks 14.500 voertuigen over de N340. Voor 2020 wordt bijna een verdubbeling van het aantal voertuigen verwacht. Op de N340 gebeuren nog te veel ongelukken (70 slachtoffers in de periode 1996-2002). De gemeente Ommen onderstreept, net als haar buurgemeenten, het economische belang van de weg. Daarnaast benadrukt Ommen ook het belang van een goede, maar vooral een veilige doorstroming. Ook het Overijssels Platform voor Verkeer en Vervoer, plaatselijk belang en aanwonenden vragen om een voortvarende aanpak.
Provincie:
Tag(s):