woensdag, 11. oktober 2006 - 11:12

Gemeente Roermond ondersteunt Voedselbank

Roermond

De gemeente Roermond gaat de Voedselbank Midden-Limburg ondersteunen. Door de inzet van een deskundige van de afdeling Sociale Zaken wordt de achterliggende oorzaak van de behoefte aan noodhulp beter aangepakt. De Gemeente Roermond is vooralsnog de enige gemeente die zich zo sterk inzet voor ondersteuning van de bezoekers van de Voedselbank.

De Voedselbank Midden-Limburg bedient, sinds de oprichting in 2005, mensen die niet voldoende in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Deze deelnemers ontvangen noodhulp in de vorm van voedselpakketten. Circa 125 huishoudens maken gebruik van de Voedselbank. Ongeveer 70% van de deelnemers is afkomstig uit de gemeente Roermond, het overige deel betreft inwoners uit regiogemeenten.

Aan deelnemers van de Voedselbank die aangeven graag geholpen te worden met het oplossen van hun problematiek wordt ondersteuning geboden door vrijwilligers van Humanitas. Vanaf nu draagt ook de gemeente Roermond daaraan een steentje bij door de inzet van een deskundige van de afdeling Sociale Zaken. Daarmee wordt de achterliggende oorzaak van de behoefte aan noodhulp aangepakt en de afstemming met en de benutting van voorliggende voorzieningen verbeterd. Dat is precies wat Humanitas en de Voedselbank beogen met hun project ‘Signaal’; het bevorderen van de zelfredzaamheid.

De samenwerking van de Voedselbank, Humanitas en de gemeente Roermond is uniek in Nederland. Wethouder Tilman Schreurs geeft aan: ‘Met het alleen verstrekken van een pakket, zouden we ons doel voorbijstreven. Mensen helpen en wel aan de basis van het probleem is wat we beogen met deze samenwerking!’
Provincie:
Tag(s):