woensdag, 7. juni 2006 - 11:26

Gemeente schenkt € 20.000 aan slachtoffers

Leusden

De gemeente Leusden heeft een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld voor hulp aan de slachtoffers van de natuurrampen op Suriname en Java. Het bedrag wordt overgemaakt aan de Stichting Leusden Wereldwijd.

Deze Stichting zoekt aanknopingspunten in Leusden om met dit geld bij te kunnen dragen aan concrete projecten. De stichting bepaalt, in overleg met wethouder Salverda, aan welke doelen het geld wordt geschonken. Als het niet lukt om een concreet lokaal project te vinden, dan wordt voor beide doelen een bedrag overgemaakt aan de landelijke algemene gironummers voor noodhulp.
Provincie:
Tag(s):