vrijdag, 10. februari 2006 - 9:49

Gemeente start een Wereldcafé

Doetinchem

De internationale contacten van de gemeente met La Libertad (Nicaragua), Pardubice (Tsjechië) en Raesfeld en Dömitz (Duitsland) gaan verdiept worden. Het voorstel is in een Wereldcafé deelnemers vanuit de hele Doetinchemse samenleving hierover een aantal keer met elkaar van gedachten te laten wisselen.

De conclusie van de evaluatie van de internationale contacten door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en bespreking in de commissie beleidsevaluatie van o.a. het reisverslag van het werkbezoek aan Nicaragua is dat er behoefte is aan een nieuw beleidskader van deze gemeentelijke taak.

Samen met de stichting Doetinchem Ontwikkelingssamenwerking (DOS), de stichting Vrienden van Tsjechië en de stichting Vrienden van Raesfeld zal bekeken worden hoe kennis overgedragen kan worden en afspraken gemaakt kunnen worden over activiteiten.

Het gemeentebestuur stelt voor in maart en april twee maal een Wereldcafé te beleggen waarin inwoners van Doetinchem op persoonlijke titel meepraten over internationale samenwerking. Vertegenwoordigers van de stichtingen zijn daarbij ook aanwezig.

De gesprekken in het Wereldcafé moeten leiden tot voorstellen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad van 6 juli kan dan het nieuwe beleidskader voor internationale betrekkingen vaststellen.
Provincie:
Tag(s):