woensdag, 6. september 2006 - 8:41

Gemeente stimuleert gebruik van fiets en bus

Maastricht

Van 16 tot en met 22 september vindt de landelijke Week van de Vooruitgang plaats. Een week waarin duurzame mobiliteit centraal staat. Maastricht sluit hierbij aan door op zaterdag 16 september het vervoer met de stadsbus gratis aan te bieden en maandag 18 september de fiets centraal te zetten.

In samenwerking met Stadsbus Maastricht is zaterdag 16 september de stadsbus de hele dag gratis. Ook heeft Stadsbus Maastricht een prijsvraag uitgeschreven in de Maaspost van 13 september. De deelnemer wordt uitgedaagd om het aantal reizigers te schatten dat 16 september gebruik gaat maken van de gratis stadsbus én moet een slagzin afmaken. De winnaar krijgt een gratis jaarabonnement voor de bus.

Maandag 18 september staat in het teken van fietsen. Wethouder Wim Hazeu opent dan de gratis fietsenstalling op de Markt. Vanaf die dag zullen de vier bewaakte fietsenstallingen in de stad (Kesselskade, Markt, Het Bat en Vrijthof) worden uitgerust met een zogenaamde ANWB Rijwielhulpkist. Daarmee sluit Maastricht aan bij het ANWB-netwerk van fietsservicepunten.

Duurzame mobiliteit wil zeggen dat de weggebruiker kritisch kijkt naar het eigen autogebruik, zeker binnen de stad, en dat hij of zij eens vaker de fiets pakt of met het openbaar vervoer rijdt. Om zo meer schone lucht en rust en ruimte in wijken en de binnenstand te creëren. Belangrijke thema’s voor de stad Maastricht. Vandaar dat de gemeente ook graag aansluit bij zo’n landelijk initiatief.

In het bestuursakkoord ‘Meer voor de mensen’ verwoordt het stadsbestuur het als volgt: “Maastricht staat de komende jaren voor de dubbele uitdaging om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen en tegelijkertijd te werken aan de verbetering van het milieu.�

Wethouder Wim Hazeu: “Gebleken is dat 50% van de autoritten zich binnen de stadsgrenzen van Maastricht afspelen. Dat betekent dat de auto vaak wordt gebruikt voor relatief korte afstanden. Dat komt de luchtkwaliteit in onze stad niet ten goede en daar hebben we allemaal last van.� De Gemeente Maastricht grijpt de campagne van de Week van de Vooruitgang dan ook aan om mensen bewuster te maken van hoe ze zich van punt A naar punt B begeven. Hazeu: “Zeker voor die korte ritjes. Vaak ben je trouwens nog sneller met de fiets ook.�

Stimuleren betekent ook faciliteren. Vandaar dat de gemeente de vier bovengenoemde Rijwielhulpkisten heeft aangeschaft, die onder meer zijn uitgerust met gereedschap, materiaal, bandenreparatie en een EHBO kistje. Gestrande fietsers kunnen hiermee kleine reparaties aan hun fiets uitvoeren. De ANWB zet deze kisten vooral af bij horecazaken en tankstations langs fietsroutes.

De Gemeente Maastricht wil ondernemers van harte stimuleren om aan dit initiatief deel te nemen, zodat er op meerdere punten in de stad, voornamelijk buiten het centrum, fietsservicepunten komen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zo’n kist aanschaffen voor minimaal vijf jaar à € 150,- per jaar. De ANWB zorgt voor het aanvullen van de materialen. De gemeente Maastricht betaalt de kosten van het eerste jaar (ad € 150,-) voor de eerste 10 ondernemers die zich bij de gemeente melden voor zo’n kist: 043-350 50 50 of per e-mail: post@maastricht.nl.
Provincie:
Tag(s):