vrijdag, 6. oktober 2006 - 13:42

Gemeente Utrecht houdt enquête

Utrecht

Onder de naam 'Inwonersenquête Utrecht 2006' houdt de gemeente Utrecht een grootschalige enquête onder 27.500 inwoners. Deelnemers aan de enquête wordt gevraagd hun mening te geven over de stad, de buurt, het gemeentebestuur en meer. Zij ontvangen de enquête op 12 oktober in hun brievenbus. De gemeente zal de uitkomsten van de enquete gebruiken bij de voortzetting van haar beleid of het beleid aangaande te wijzigen.

In de Inwonersenquête Utrecht 2006 komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals veiligheid, woongenot en de dienstverlening van de gemeente. Maar ook het onderhoud in de buurt, het openbaar vervoer en het culturele aanbod in de stad. De uitkomsten van de enquête moetent een goed beeld geven van hoe de Utrechters hun stad beleven en ervaren.

In totaal is aan 27.500 inwoners van Utrecht gevraagd om aan de enquête mee te doen. Er is voor gezorgd dat alle bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd. Alleen op deze manier krijgt de gemeente een juiste indruk van de mening van alle inwoners over de verschillende onderwerpen.

De onderzoeksafdeling van de gemeente Utrecht organiseert de omvangrijke enquête onder de Utrechtse bevolking in opdracht van het college van burgemeester en wethouders. Het tweejaarlijkse onderzoek vond vijf keer eerder plaats.
Provincie:
Tag(s):