donderdag, 21. december 2006 - 21:44

Gemeente verstrekt éénmalige uitkering

Gieten

De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze heeft besloten om gehandicapten, ouderen en chronisch zieken die in de gemeente wonen, te voorzien van een éénmalige uitkering van € 200,- Hiermee wil de gemeente helpen te voorzien in de kosten.

Mensen die een netto inkomen hebben tot en met 115% van het bijstandsniveau kunnen de uitkering aanvragen. Er zijn wel vermogensgrenzen vastgesteld. Wanneer beide partners of één of meer kinderen tot de doelgroep behoren kan men een éénmalige uitkering ontvangen van totaal € 300,-

De éénmalige uitkering geldt voor het jaar 2006. Vanaf 15 januari 2007 tot en met 30 april 2007 kunnen inwoners van de gemeente Aa en Hunze de uitkering aanvragen bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) in Assen. De ISD zal binnenkort informatie geven over hoe de uitkering aangevraagd kan worden.
Provincie:
Tag(s):