donderdag, 18. mei 2006 - 10:33

Gemeente verwijdert obstakels in Klaarwater

Soest

De gemeente Soest gaat de komende weken op veel plaatsen in de wijk Klaarwater de toegankelijkheid voor voetgangers en rolstoelers verbeteren. Zij doet dit door onder andere de trottoirbanden te verlagen en hekjes en paaltjes te verwijderen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en duren tot 26 mei. De aanpassingen maken deel uit van het 'levensloopbestendig' maken van de wijk.

Uitgangspunt daarbij is dat bewoners, zowel jong als oud, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De inrichting van de woonomgeving moet zijn toegespitst op bruikbaarheid voor de bewoners. Wegen, fiets- en voetpaden moeten daarom goed toegankelijk zijn voor iedereen.

Uit een eerder gehouden wijkschouw met bewoners, leden van het wijkbeheerteam en vertegenwoordigers van gemeente en Cliëntenplatform Chronisch zieken en Gehandicapten is gebleken dat op diverse locaties de toegankelijkheid verbeterd kan worden.
Provincie:
Tag(s):