woensdag, 23. augustus 2006 - 12:51

Gemeente Voorschoten zet BOAs in

Voorschoten

De gemeente Voorschoten zet vanaf 1 september buitengewone opsporingsambtenaren (BOAs) in op straat. Het gaat om een proef van een half jaar met tussentijdse evaluaties. Bij succes wordt de samenwerking met de BOAs uit Leiden voor een half jaar verlengd. Met de komst van BOAs geeft de gemeente gehoor aan de wens om Voorschoten veiliger te maken en om adequaat op te treden tegen kleine ergernissen van inwoners.

De BOAs controleren of iedereen zich houdt aan de regels die in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan. De BOAs zijn niet alleen getraind om toezicht te houden, maar ook voor het verrichten van opsporingswerkzaamheden. De BOAs zijn bevoegd om bekeuringen uit te schrijven.

Tijdens de proefperiode richten de BOAs hun aandacht vooral op het naleven van de voorschriften voor (horeca)uitstallingen en (tijdelijke) reclameborden in winkelstraten en aan de openbare weg. Ook letten ze op het gebruik van huisvuilcontainers en op naleving van het hondenbeleid. Daarnaast controleren ze of de markt toegankelijk is voor hulpdiensten.
Provincie:
Tag(s):