woensdag, 26. juli 2006 - 11:28

Gemeente vraagt bezoekers mening over strandje

Tholen

De afgelopen week hebben medewerkers van de gemeente Tholen de bezoekers van het strandje van Sint Annaland naar hun mening gevraagd over dit recreatiegebied. Ze kregen een aantal vragen voorgelegd over onder meer de (mobiele) toiletvoorziening, de parkeergelegenheid voor auto's én fietsen, het aantal afvalbakken, schoonhouden van het strandje en het maaien van het gras op de dijk. Daarnaast mochten de geënquêteerden suggesties geven voor verbeteringen of wijzigingen.

Op topdagen zijn er al snel zo'n tweehonderdvijftig mensen die verkoeling en ontspanning zoeken op dit plekje aan de Krabbenkreek. Dat zijn vooral de Stallanders zelf. Verder maken de watersporters uit de jachthaven, de bewoners van het Chaletparc Krabbenkreek, overige inwoners van Tholen en bezoekers aan de gemeente gebruik van dit strandje. De gemeente Tholen is bezig het havengebied van Sint-Annaland te ontwikkelen. Het strandje maakt hier deel van uit. Het gemeentebestuur wil graag weten hoe de bezoekers van het strandje de aanwezige voorzieningen waarderen en of zij suggesties hebben voor eventuele verbeteringen of veranderingen. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek beslist het gemeentebestuur, of het voorzieningenniveau aangepast moet worden.

De resultaten van de enquête worden de komende weken verwerkt. Na de vakantieperiode neemt het gemeentebestuur een beslissing wat er met deze resultaten gebeurt.
Provincie:
Tag(s):