vrijdag, 10. februari 2006 - 10:13

Gemeente wees voorstel plan 'Fun City' al eerder af

Utrecht

In het AD/UN van donderdag wordt geschreven over ‘Fun City’, een terrein aan de rand van de stad, waar alle prostitutie kan worden geconcentreerd. Door de gemeente is wel gereageerd op de ideeën van de initiatiefnemers. De initiatiefnemer heeft vorig jaar een gesprek gehad met wethouder Spekman. Toen was sprake van locatie Westraven. Dat is echter grondgebied van Nieuwegein. De initiatiefnemer is naar die gemeente verwezen. Later bleek dat Nieuwegein geen ruimte zag voor dit initiatief. Van Papendorp was toen nog geen sprake, maar seksinrichtingen kunnen hier volgens het bestemmingsplan niet gevestigd worden.

De gemeente ziet geen ruimte voor dit initiatief, omdat er binnen het bestaande prostitutiebeleid geen plek is voor een dergelijke forse uitbreiding. Uitbreiding van de huidige omvang is niet toegestaan; het aantal vergunningen kent een maximum. Er is gewezen op de mogelijkheid om gezamenlijk met huidige vergunninghouder(s) een initiatief te ondernemen. Het idee van de initiatiefnemers dat in ‘Fun City’ ook de tippelzone ‘opgelost’ kan worden, is volgens het gemeentebestuur niet realistisch: de mensen die op de zone werken zullen zich niet in een dergelijke gestructureerde opzet willen of kunnen laten inpassen.
Provincie:
Tag(s):