vrijdag, 22. december 2006 - 14:01

Gemeente wint kort geding over huishoudelijke hulp

Barneveld

Vrijdag heeft de voorzieningenrechter te Arnhem de gemeente Barneveld, gelijk gegeven in het kort geding dat door HdS was aangespannen. HdS behoorde niet tot de drie voorlopig gegunde partijen bij de Europese aanbesteding van de hulp in het huishouden. Het college is tevreden over de uitspraak.

De rechter heeft de motivatie zojuist vrijgegeven. Het college gaat deze bestuderen. Het lijkt erop dat hiermee de weg vrijkomt voor de gemeente om de voorlopige gunning aan Amant, Icare en De Nieuwe Zorg Thuis definitief te maken. De gemeente gaat vervolgens met deze partijen aan tafel om contracten af te sluiten.

HdS kan huishoudelijke hulp blijven aanbieden in Barneveld. Dit kan enerzijds door als onderaannemer van één van de gegunde partijen te gaan werken. Anderzijds kan HdS via een Persoongebonden Budget (PGB) huishoudelijke hulp aanbieden. De gemeente heeft het PGB op het hoge niveau van 100% van de laagste aanbieder gesteld.

De gemeente heeft cliënten die huishoudelijke hulp krijgen al per brief geïnformeerd dat zij hun huidige hulp in ieder geval tot 1 maart 2007 kunnen houden. De gemeente zal binnenkort bekijken of deze periode verlengd moet worden om nieuwe aanbieders van huishoudelijke hulp voldoende tijd te bieden om zich voor te bereiden op de Barneveldse vraag.

De gemeente Barneveld organiseert in samenwerking met de cliënten- en seniorenraden van de gemeente informatiebijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die huishoudelijke hulp krijgen. De bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties in de gemeente om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om te komen. De cliënten krijgen daarnaast ook alle benodigde informatie thuis gestuurd via o.a. informatiebrieven.
Provincie:
Tag(s):