maandag, 31. juli 2006 - 17:16

Gemeente zegt samenwerking met jongeren op

Brunssum

Het college van B&W van Brunssum heeft besloten om de samenwerking met het Jongerenplatform Brunssum te beëindigen. De samenwerking heeft in bijna twee jaar tijd onvoldoende opgeleverd, aldus het college van B&W. De gemeente wil nu via een alternatieve aanpak de jongerenparticipatie in Brunssum bevorderen.

Het Jongerenplatform Brunssum werd in 2004 opgericht door een aantal Brunssumse jongeren, met als doel het behartigen van de belangen van de jeugd van Brunssum en het bevorderen van voldoende aandacht voor de positie van jongeren in de Brunssumse samenleving en in het gemeentelijke beleid.

Tijdens de evaluatie in maart dit jaar bleek dat het Jongerenplatform niet voldeed aan de verwachtingen van de gemeente. Het platform is er niet in geslaagd om in twee jaar tijd tot een samenstelling te komen die een goede afspiegeling vormt van de Brunssumse jongerenpopulatie. Ook is er weinig terechtgekomen van het realiseren van de vooraf gestelde doelen, waaronder het actief onderhouden van een netwerk met jongerenorganisaties, het organiseren van jongerenactiviteiten, en het fungeren als volwaardig adviesorgaan voor de gemeente, dit ondanks pogingen van de gemeente en het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW ) om het platform hierin te ondersteunen. Hierop werd de samenwerking door de gemeente opgezegd.

Tegelijkertijd heeft het college het voornemen uitgesproken om op korte termijn te komen met passende alternatieven om het jeugdbeleid van de gemeente Brunssum vorm te geven. Daartoe zullen oriënterende gesprekken met het CMWW en het onderwijs plaatsvinden. Naar verwachting zal de gemeenteraad van Brunssum in het najaar van 2006 een projectvoorstel voorgelegd krijgen.
Provincie:
Tag(s):