dinsdag, 31. oktober 2006 - 16:03

Gemeente zet stappen om tankstation te sluiten

Amersfoort

De gemeente Amersfoort wil het tankstation Tinq aan de Soesterweg gaan sluiten. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten. Het voornemen tot het toepassen van bestuursdwang is bekrachtigd. Tinq houdt zich niet aan de regels van de wet milieubeheer en veroorzaakt gevaarlijke situaties met name tijdens en na het vullen van de brandstoftanks. Het cameratoezicht en persoonlijk toezicht tijdens deze werkzaamheden is onvoldoende, waardoor de kans op calamiteiten en incidenten te groot is.

Het college heeft Tinq al vier keer op de vingers getikt door dwangsommen op te leggen, die inmiddels verbeurd zijn verklaard en geïnd gaan worden. Dit onbemande benzinestation is het enige dat in de stad tot problemen leidt. Tinq wekt volgens het college niet de indruk dat ze van plan is maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren en veiliger te maken.

Daarom is het voornemen tot het toepassen van bestuursdwang formeel uitgesproken in een brief die vandaag naar Tinq is gegaan. Tinq heeft een week de tijd om te reageren op het voornemen van het college, bijvoorbeeld door aan te geven welke maatregelen ze nemen om de milieugevaarlijke situaties voortaan te voorkomen.

De volgende mogelijke stap is het opleggen van bestuursdwang, waarmee het tankstation gesloten zou kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):