zaterdag, 15. juli 2006 - 13:50

Gemeente ziet geen reden om casino te sluiten

Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht zien op dit moment geen reden om de tijdelijke vestiging van Holland Casino te sluiten. De gemeente verwacht dat zowel een milieuvergunning voor het casino verleend kan worden als dat Gedeputeerde Staten het bestemmingsplan opnieuw kunnen goedkeuren. Ook is de vestiging van het casino op de definitieve plek in het stationsgebied (Jaarbeursterrein) al in voorbereiding.

De Raad van State heeft onlangs de goedkeuring (door de Provincie) vernietigd van het bestemmingsplan waarin de tijdelijke vestiging van het casino geregeld is. Ook is eerder de milieuvergunning voor het casino door de Raad van State vernietigd.

In beide gevallen oordeelde de Raad van State dat onvoldoende gemotiveerd is dat de vestiging van het casino mogelijk is binnen de eisen voor luchtkwaliteit. De Raad van State sluit echter niet uit dat een afdoende motivatie mogelijk is, hetgeen kan leiden tot het verlenen van een milieuvergunning en goedkeuring van het bestemmingsplan.
Provincie:
Tag(s):