dinsdag, 27. juni 2006 - 23:25

Gemeentegarantie FC Zwolle verlengd en verlaagd

Zwolle

De gemeentegarantie voor FC Zwolle wordt met een jaar verlengd tot 1 juli 2007. Het oorspronkelijke bedrag van € 300.000,- wordt verlaagd naar € 250.000. Het prestatiecontract tussen FC Zwolle en de gemeente blijft onveranderd van kracht.

Financieel gezien heeft FC Zwolle het afgelopen seizoen een goed resultaat behaald, zeker als de cijfers worden vergeleken met die van andere betaald voetbal organisaties. Hiermee wordt het positieve beeld van de afgelopen jaren voortgezet. De in het verleden opgebouwde, moeilijke liquiditeitspositie is nog niet volledig weggewerkt.

Het niet doorgaan van hoofdsponsor Flash in de oorspronkelijke opzet, leidde tot een forse aderlating. Ondanks deze tegenslag, het in sportief opzicht tegenvallende seizoen, het wegvallen van de degradatievergoeding van de KNVB en de latere ingebruikname van het nieuwe stadion, is de club er in geslaagd de financiële situatie en het perspectief op langere termijn te verbeteren.

Daarom wordt het bedrag van de gemeentegarantie verlaagd naar € 250.000,- met een looptijd tot 1 juli 2007. Net als in voorgaande jaren wordt tegen het einde van deze termijn de garantstelling opnieuw te bezien. Het verstrekken van een gemeentegarantie houdt in, dat de gemeente Zwolle zich garant stelt voor de door FC Zwolle aangegane lening. Als blijkt dat FC Zwolle niet aan haar verplichting kan voldoen, zal de bank een claim bij de gemeente neerleggen.
Provincie:
Tag(s):