dinsdag, 1. augustus 2006 - 11:24

Gemeentelijke bestrijding botulisme faalt

Utrecht

De Partij voor de Dieren heeft geconstateerd dat in diverse gemeenten in de provincie Utrecht de afgelopen maand laks is omgegaan met botulisme. Door traag reageren zijn onnodig veel dieren overleden aan een langzame verstikkingsdood. De gemeente Nieuwegein vormt hier een positieve uitzondering op.

De belangrijkste reden is het afschuiven van de verantwoordelijkheid tussen Hoogheemraadschap, de provincie en de gemeenten. Door het ontbreken van een dierenwelzijnsbeleid zijn diverse gemeenten overvallen door de dierensterfte en is er niet adequaat gereageerd. Dit terwijl botulisme bij elke hittegolf de kop op steekt.

De traagheid was vooral opvallend in de gemeente Utrecht. Met name van GroenLinks wethouder Giesberts, die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn, had de Partij voor de Dieren een meer adequaat optreden verwacht. Deze partij zegt dierenwelzijn hoog in het vaandel te hebben, maar in de praktijk bleken de afgelopen weken tientallen dieren onnodig te zijn gestorven door een onduidelijk beleid en trage reactie. Bovendien waren er slechte en onduidelijke afspraken over het ophalen van zieke en dode dieren.

Met een goed gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid waarin dit soort zaken duidelijk worden geregeld kan in de komende jaren onnodig dierenleed worden voorkomen. Het belang hiervan neemt toe omdat volgens het KNMI het aantal hittegolven in de toekomst zal toenemen.
Provincie:
Tag(s):