woensdag, 11. januari 2006 - 19:03

Gemeentelijke herindeling probleem voor Weert

Weert

De gemeente Weert heeft moeite met de nieuwe fusiegemeente Leudal waar de gemeente Hunsel deel van uit gaat maken. Volgens het gemeentebestuur zal de centrumfunctie die Weert nu bekleed bij het vertrek van Hunsel naar de nieuwe gemeente Leudal aangetast worden. Weert vormt nu samen met Nederweert, Hunsel en Cranendonk het westelijk deel van Midden-Limburg en vormt hier een belangrijke voorzieningenfunctie.

Door de gemeentelijke herindeling, waar Weert zelf geen deel van uitmaakt, zal deze centrumfunctie worden verzwakt door het ‘vertrek’ van Hunsel naar de nieuwe fusiegemeente Leudal. Die gemeente zal naast Hunsel bestaan uit de gemeenten Haelen, Heythuysen en Roggel & Neer. De gemeenteraad van Weert stelt voor om samen met Nederweert en Hunsel een gemeente te vormen.

Het college van burgemeester en wethouders van Weert vindt, dat een versterkt Land van Weert (Weert, Nederweert en Hunsel) uitgangspunt moet zijn voor de herindeling in westelijk Midden-Limburg. De gemeenteraad van Weert krijgt steun van ondermeer het MKB Midden-Limburg De Kamer van Koophandels, de LLTB en de Limburgse Werkgevers Vereniging.
Provincie:
Tag(s):