zaterdag, 28. oktober 2006 - 22:17

Gemeenten kijken bij elkaar af

Assen

Een bestuurlijke delegatie van de Gelderse gemeente Rijnwaarden, centrum gemeente Lobith, heeft afgelopen week een bezoek aan Assen gebracht. Belangrijkste aanleiding voor de excursie was het camerasysteem zoals dat onlangs in de Asser raadzaal in gebruik is genomen. Burgemeester, wethouders, raad en de ambtelijke top van Rijnwaarden kwamen het systeem ter plekke bekijken.

Het gezelschap kreeg een uitgebreide demonstratie van het geavanceerde systeem, waarbij degene die het woord heeft, ‘automatisch’ op een beeldscherm wordt geprojecteerd. Voor de aanwezigen op de publieke tribune, die achter de zetels van de raadsleden is gesitueerd, leverde dat een belangrijk voordeel op, omdat niet altijd voor iedereen zichtbaar was wie nu het woord voerde.

De gemeente Rijnwaarden overweegt ook de invoer van een dergelijk systeem. De delegatie, die uit ongeveer dertig mensen bestond, maakte aansluitend een stadswandeling door Assen waarna een afsluitend diner in restaurant De Passage volgde.
Provincie:
Tag(s):