donderdag, 24. augustus 2006 - 11:05

'Gemeenten vaak laat met bouw-vergunningen'

Den Haag

Gemeenten zijn vaak te laat met het afhandelen van aanvragen voor een bouwvergunning. Uit een onderzoek van het VNO-NCW-opinieblad Forum onder 114 bedrijven die een bouwvergunning nodig hadden, blijkt dat het in een kwart van de gevallen langer dan een half jaar duurde voordat de vergunning werd afgegeven. Deze gemeenten overtreden daarmee de wet.

In principe moeten gemeenten binnen dertien weken na het indienen van een bouwaanvraag een besluit genomen hebben, maar die termijn wordt in de helft van de gevallen niet gehaald. Een gemeente heeft de mogelijkheid deze termijn met nog eens dertien weken te verlengen, maar dan nog is er in een kwart van de gevallen geen besluit genomen.

Uit het onderzoek, dat deze week wordt gepubliceerd in Forum, blijkt dat driekwart van de ondernemers denkt dat de procedure voor het verkrijgen van een bouwvergunning versneld kan worden. Dat zou kunnen als gemeenten ervoor zorgen dat bestemmingsplannen actueel zijn, dat de regels waaraan men zich bij de bouw moet houden duidelijk zijn, maar bijvoorbeeld ook door het afschaffen van welstandscommissies, die vaak voor vertraging zorgen. Daarnaast is één op de vier ondernemers ontevreden over de klantvriendelijkheid van de gemeente.

In een reactie op de onderzoeksgegevens zegt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes dat er naar zijn mening iets fundamenteel niet klopt in Nederland. ' Overheden benaderen burgers en bedrijven met geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Daardoor wil de ambtenaar het liefst vooraf alles weten en erover beslissen. Met een heel vergunningcircus als gevolg.

Dat zou fundamenteel anders moeten. Laten we het grootste deel van de vergunningen afschaffen en vervangen door een beperkt aantal algemene regels: wat mag hier wél en wat mag hier niet? Laten we het welstandstoezicht afschaffen. Laten we leges afschaffen.'

Vergunningen zijn volgens Wientjes alleen nodig voor gevallen die - als het verkeerd gaat - tot 'onomkeerbare maatschappelijke schade' kunnen leiden. 'En die vergunningen moet de overheid dan vanzelfsprekend afhandelen binnen de wettelijke termijn. Zoniet, dan moet die overheidsinstantie een boete krijgen of moet de ondernemer zijn vergunning automatisch verleend krijgen. Het is toch te gek dat de overheid met de eigen wetgeving een loopje kan nemen. '
Provincie:
Tag(s):