vrijdag, 11. augustus 2006 - 11:05

Gemeenteraad Maarssen mogelijk eerder terug van reces

Maarssen

De fracties van de VVD en ChistenUnie-SGP maken zich ernstig zorgen over de gang van zaken rond de verplaatsing van de hoogspanningsmasten in Maarsenbroek. De masten zouden naar de westkant van de A2 worden verplaatst. Nu dit niet door kan gaan, hebben de partijen om een extra raadsvergadering. Deze zou op zeer korte termijn moeten plaatsvinden.

Eneco Netbeheer wil al langer meer capaciteit tussen Utrecht en Breukelen om de toekomstige stroomvoorziening te kunnen garanderen. Eind juli was een aanvraag om de huidige masten te vervangen al door de gemeente afgewezen. Onder de buurtbewoners was volgens een gemeentewoordvoerder destijds enige commotie ontstaan over de plannen van Eneco. De masten staan nu in het wijkpark.

In een eind juli uitgebrachte intentieverklaring hebben beide partijen afgesproken dat er onderzoek komt naar de verplaatsing van de masten naar de westkant van A2, het ondergronds brengen van de kabels aan de oostkant van de A2 en het optimaliseren van het huidige tracé. De gemeente wil een forse verlaging van de magnetische velden bij de woningen.

Het grondgebied aan de westkant van de A2 behoort tot de gemeente Utrecht. Op termijn heeft Utrecht in het betrokken gebied bebouwing gepland en wil daarom geen hoogspanningsmasten plaatsen.
Provincie:
Tag(s):