vrijdag, 8. september 2006 - 13:50

Gemeenteraad positief over toekomst Tumult

Abcoude

Op 7 september j.l. heeft de burgemeester in het forum van de gemeenteraad van Abcoude een toelichting gegeven op zijn besluit van 1 september om jongerencentrum Tumult op 1, 2 en 3 september te sluiten. De wijkchef van de politie heeft deze toelichting onderbouwd met een feitenrelaas over de wanordelijkheden en de bedreiging van de openbare orde die hierdoor ontstond.

Het bestuur van Tumult heeft vervolgens hun visie op de gang van zaken aan de forumleden toegelicht. Voordat de gemeenteraad zich een oordeel vormt over de maatregel en de mogelijke gevolgen voor gemeente en Tumult is in de raadsvergadering besloten een onderzoekscommissie in te stellen die de feiten, overwegingen en gevolgen van de tijdelijke sluiting in kaart gaat brengen.

De raadsfracties en de burgemeester onderstreepten het belang van Tumult voor het lokale jeugdbeleid en beschouwen de tijdelijke sluiting als een incident. Het college heeft aangegeven de komende maanden met het bestuur van Tumult in gesprek te gaan over de toekomst.
Provincie:
Tag(s):