zaterdag, 23. september 2006 - 11:18

Gemeenteraad start met inloopavond

Raalte

Op dinsdagavond 26 september houdt de gemeenteraad van Raalte zijn eerste inloopavond. Tijdens deze avond zoekt de raad actief contact met maatschappelijke organisaties en de inwoners van de gemeente. De raad wil de mening en ideeën van de inwoners namelijk een grotere rol laten spelen bij zijn besluitvorming. De verschillende programmaonderdelen van de avond maken het mogelijk om op verschillende manieren contact te leggen tussen raad en inwoners.

Na de verkiezingen van maart dit jaar heeft de raad in het bestuursakkoord “Actief Verbinden� aangegeven een andere stijl van besturen te wensen. In die nieuwe bestuursstijl moet meer ruimte zijn voor contacten met en ideeën van de inwoners van de gemeente. De raad wil graag weer middenin de samenleving staan. De inloopavond is een eerste element binnen de nieuwe bestuursstijl. Het is een laagdrempelige bijeenkomst waar alle inwoners van Raalte voor zijn uitgenodigd.

Iedere inloopavond bestaat uit drie onderdelen:
Het Spreekuur.
Inwoners die graag een onderwerp onder de aandacht van de raad willen brengen kunnen zich aanmelden voor het Spreekuur. Dan krijgen zij vijf minuten om hun punt toe te lichten.

Het Gesprek
Tijdens Het Gesprek is er gelegenheid om een brief die inwoners of organisaties aan de raad hebben gestuurd, toe te lichten. Daarnaast zal de raad bij dit onderdeel ook inwoners en organisaties uitnodigen om te spreken over een actueel thema.

De Beeldvorming
De Beeldvorming biedt ruimte om presentaties te houden of werkbezoeken af te leggen over onderwerpen die binnenkort op de agenda van de raad zullen staan.

Inwoners die gebruik willen maken van het Spreekuur of Het Gesprek worden verzocht om uiterlijk een dag van tevoren contact op te nemen met de griffie van de raad (zie onder) om zich aan te melden. Toehoorders zijn uiteraard ook welkom bij de inloopavond.

Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad: griffie@raalte.nl of 0572-347770.
Provincie:
Tag(s):