donderdag, 9. november 2006 - 20:50

Genomineerden Stimuleringssubsidie Toerisme bekend

Zeeland

Donderdag werden de genomineerden voor de stimuleringssubsidie Recreatie, Toerisme en Horeca bekend gemaakt. Kanshebbende projecten voor de subsidie zijn Bierbrouwerij Grand Café Emelisse, Slapen in een strandpaviljoen, Per satelliet door 't Zeeuws gebied, Toekomst voor de watersport en het Routebureau Zeeland.

De vijf genomineerden zijn uitgekozen uit ruim twintig inzendingen. Een deskundige jury, onder voorzitterschap van M. le Roy, gedeputeerde economie, recreatie en toerisme, bepaalt naar wie de subsidie gaat. De uitreiking vindt plaats tijdens de Toeristische Ontmoetingsdag op 15 november aanstaande. De winnaar van de subsidie ontvangt een bedrag van € 5.000,- en een kunstwerk.

Een succesvolle toekomst voor toeristisch Zeeland wordt vooral bepaald door vernieuwingen. De Provincie Zeeland wil dan ook innovatieve successen belonen en heeft daarom een stimuleringssubsidie beschikbaar gesteld.

De genomineerden:


* Bierbrouwerij Grand Café Emelisse, J. van Halst,

Een bierbrouwerij en Grand café waar toerisme, landbouw en geschiedenis samengebracht worden. Hierbij laten ze enerzijds de toerist kennismaken met het eiland Noord-Beveland en, andersom zien de landbouwers heel concreet wat er met hun product gebeurt door het brouwen van lokaal bier en het gebruik van streekproducten. Emelisse staat synoniem voor een echt Noord-Bevelands product, het rijke verleden van het eiland en een ontmoetingspunt voor toerist en inwoner. Door samenwerking met lokale bedrijven zijn er arrangementen te boeken als zeilen, surfen en boerengolven in combinatie met een rondleiding door de brouwerij en met een lunch- of diner.

* Slapen in een strandpaviljoen
Strandpaviljoen Kijkduin, J.C. Kristelijn,

Een vernieuwde vorm van verblijfsaccommodatie waarbij overnacht wordt in een paviljoen op het strand. Nergens in Nederland is deze vorm van logiesverstrekking reeds toe-gepast ondanks dat het een vernieuwing van het toeristisch product is met voldoende kansen op de markt. Het concept verbreekt dan ook een gebruikstraditie en heeft als doel om de bestaande bebouwing op het Zeeuwse strand func-tioneler en economischer gebruikt.

* Per satelliet door ’t Zeeuws gebied
VVV Zeeuws-Vlaanderen, N. van der Ploeg,

Een samenwerking tussen campings en de VVV Zeeuws-Vlaanderen waarin via het systeem van GPS streekeigen wandel- en fietsroutes zijn ontwikkeld. Met de GPS routes op maat kunnen toeristen vanaf de recreatiebedrijven Zeeuws-Vlaanderen gaan ontdekken. Het toepassen van de techniek van GPS maakt het mogelijk dat er in korte tijd nieuwe routes kunnen worden geleverd en er continu een actueel route-bestand is. Ook kunnen er arrangementen 'op maat' worden gemaakt voor diverse doelgroepen met specifieke interessegebieden. Het project is een voorbeeld van hoe moderne technieken kunnen worden toegepast ten behoeve van de toeristische sector.

*Toekomst voor de watersport
Marina Port Zelande BV, J.P. Schot

Marina Port Zélande heeft een geheel vernieuwde techniek ontwikkeld om ongewenste aangroei op schepen onder het wateroppervlak te voorkomen. Hierbij wordt een volauto-matische botenreiniger ingezet. Het sterke van de nieuwe techniek is dat het een goedwerkend alternatief vormt voor bestaande milieuvervuilende toepassingen zoals het gebruik van koperhoudende verf. Marina Port Zélande wil met de ontwikkelde techniek een bijdrage leveren aan een schoon en aantrekkelijk Deltagebied voor de watersport.

* Routebureau Zeeland
Stichting Promotie en Marketing Zeeland Delta, Carla Schönknecht & Nico Sommen,

Het routebureau Zeeland vormt een centraal punt binnen de provincie waar alles samenkomt wat met toeristisch-recreatieve routes te maken heeft. Het routebureau speelt daarmee een actieve rol in de samenhang van de Zeeuwse routenetwerken. Het vormt de spil in een web waar routenetwerken en gebruikers met elkaar in contact komen. Het beheer en onderhoud en ook de marketing en promotie van het fietsknooppuntensysteem is een eerste resultaat. Resultaten voor de toekomst: één uitstraling voor alle routes, kenniscentrum voor routes en hét aanspreekpunt.
Provincie:
Tag(s):