maandag, 18. december 2006 - 16:47

Geslaagde controle brandveiligheid horeca

Hulst/Terneuzen

Het team handhaving van de gemeente Hulst en de brandweer van de gemeente Terneuzen inspecteerden afgelopen weekend onaangekondigd de plaatselijke horeca op brandveiligheid. Tijdens deze verrassingscontroles werd de naleving van de brandvoorschriften in 56 cafés en restaurants beoordeeld.

Vrijdag werd de horeca in Terneuzen en zaterdag in Hulst gecontroleerd. Tijdens deze verrassingscontroles werd, onder meer, gelet op de beschikbaarheid van nooduitgangen, aanduiding van de vluchtroutes, aanwezigheid van brandblussers en brandslangen en eventuele brandgevaarlijke of bij brand hevig rokende kerstversiering.

Het grootste deel van de horeca beschikt inmiddels over een gebruiksvergunning en bouwkundige zaken zijn in principe in orde. Maar hoe staat het met de naleving van de brandveiligheid? Zo is bijvoorbeeld een kerstboom voor een nooduitgang een brandonveilige situatie.

In Hulst werden er 24 en in Terneuzen 42 cafés en restaurants bezocht. Bij 26 bedrijven werden overtredingen geconstateerd, 2 in Hulst en 24 in Terneuzen. Deze hadden vooral betrekking op de vluchtroutes en afgesloten nooduitgangen. Een aantal van deze overtredingen werd door de ondernemers direct opgelost. Waar dit niet mogelijk was, is een termijn afgesproken.

Na het verstrijken van deze termijn zullen deze bedrijven opnieuw onverwacht worden gecontroleerd. Ondernemers ontvingen een brief met de geconstateerde overtredingen.
De gemeente en de brandweer spreken van een geslaagde actie. Ook de horecaondernemers reageerden zeer positief op de actie. Geen van de aangetroffen situaties was zo onveilig dat proces-verbaal moest worden opgemaakt.

In het kader van de vorming van de Veiligheidsregio Zeeland spraken gemeenten af de uitvoering van diverse werkzaamheden onderling af te stemmen. Deze gezamenlijke controleactie is hiervan een voorbeeld.
Provincie:
Tag(s):