donderdag, 21. september 2006 - 22:10

Geslaagde Internationale grenscontrole

Vandaag donderdag 21 september 2006 heeft er een internationale en interdisciplinaire controle plaatsgevonden op de A1 aan de grens bij De Lutte gemeente Losser. De aanleiding van deze controle is onder andere de toename van goederenvervoer over de weg zowel aan Nederlandse als Duitse zijde van de grens. Ook het aantal aanrijdingen waarbij vrachtauto’s betrokken zijn is toegenomen. Meestal is de verkeerde wijze van beladen de oorzaak hiervan. Deze controle vindt twee keer per jaar plaats.

Naast de politie Twente namen hieraan deel de Koninklijke Marechaussee, Douane, KLPD, Rijkswaterstaat, Algemene Inspectie Dienst Noord-Oost, Inspectie Verkeer en Waterstaat,
Inspectie Milieuhygiëne Oost, Belastingdienst Motorrijtuigen, Openbaar Ministerie te Almelo, TUV NORD en de Polizei Niedersachsen.

Tijdens de controle was de minister van binnenlandse zaken van Niedersachsen Uwe Schünemann (minister für Inneres und Sport) aanwezig. Hij liet zich uitgebreid informeren over de internationale samenwerking, de methodes en werkwijze.

Voorafgaande aan de controle vond er een persconferentie plaats waar de diverse disciplines uit Nederland en Duitsland zich voorstelden en het nut van de controle benadrukten.

Resultaten van de controle
Aan de Noordzijde (de Nederlandse zijde) werden in totaal 225 voertuigen gecontroleerd. Daarbij viel vooral de technische staat van auto's en vrachtwagens op.

De agenten troffen onder andere aan:
Een vrachtwagen met een kapotte as (boete 550 euro).
Een zeswielige vrachtwagen, beladen met een gevaarlijke bijtende stof, waarvan drie wielen niet beremd waren. De bestuurder kreeg een boete van 470 euro.
25 Overtredingen van de Rijtijdenwet, waaronder 12 keer het overschrijden van de rijtijd en 13 keer het overschrijden van de rustijd. In beide gevallen kan een bestuurder (over)vermoeid raken waardoor de kans op een aanrijding wordt vergroot.

Drie bekeuringen werden uitgeschreven omdat de tachograafschijf niet in orde was. Eén bestuurder had geen tachograaf. Dat kostte hem 1500 euro. Twee keer werd een vervalste tachograafschijf aangetroffen (Valsheid in geschrifte à 310 euro)
15 keer werd er proces-verbaal uitgeschreven omdat de lading niet (goed) was vastgezet.

Door de AID werden drie veetransporten teruggestuurd wegens overbelading, geen schone aanhangwagen en het niet in het bezit hebben van een reinigingcertificaat.
Drie voertuigen overschreden de maximum snelheid.
Één vrachtwagen was te lang (€ 330)

Verder werd er een 30 jarige man uit Zwolle aangetroffen die nog 15 boetes had openstaan. Hij moet een bedrag van € 1773,78 betalen. Twee personen hadden een openstaande boete van 122 euro. Zij werden allen aangehouden. De Zwollenaar heeft zijn boetes betaald en is inmiddels weer op vrije voeten.

Een personenauto met vijf Poolse inzittenden was 13% overbeladen. De mannen wilden in Nederland werk zoeken. Zij hadden hun auto volgeladen met blikken soep, fruitcocktail, brood, kleding en andere zaken. Na het betalen van een boete en het uitladen van enkele goederen mochten de mannen verder rijden.
Provincie:
Tag(s):