woensdag, 11. oktober 2006 - 15:35

Gevaarlijk zand bij het strandje bij Gorishoek

Sint-Maartensdijk

Rijkswaterstaat is op dit moment bezig de dijk te versterken bij het strandje van Gorishoek nabij Sint-Maartensdijk. Tegen de glooiing van die dijk is het zand van het strandje weggehaald om erbij te kunnen. Dit zand ligt op hopen. Kinderen vinden de hopen zand leuk om in te spelen. Zowel de hopen zand als het nog liggende zand kunnen voor een onveilige situatie zorgen.

Zondag acht oktober jl. kwam een spelend kind daarin vast te zitten en moest met hulp van omstanders eruit getrokken worden. De gemeente Tholen heeft inmiddels contact opgenomen met Rijkswaterstaat en de onveiligheid van de situatie gemeld en dringend gevraagd daar maatregelen tegen te nemen. Rijkswaterstaat plaatst waarschuwingsborden bij de werkzaamheden en stuurt een brief naar alle scholen in de gemeente.

Ook als het zand weer terug gelegd is, blijft de situatie de komende twee weken voor iedereen onveilig. Door het verplaatsen van het zand is het los geworden waardoor men er in vast kan blijven zitten. Na ongeveer twee weken is het zand weer vast genoeg om zich erop te begeven.
Provincie:
Tag(s):