donderdag, 26. januari 2006 - 13:13

Gevangenen gaan leden werven voor goede doelen

Zwolle

In de vrouweninrichting in Zwolle start eind januari een project met telefonische dienstverlening door gedetineerden. Het gaat in eerste instantie om tien werkplekken, waarbij de vrouwen begunstigers gaan werven voor een goed doel. Het project past binnen de nieuwe aanpak van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op het terrein van arbeid voor gedetineerden.

Het doel van de nieuwe aanpak is de gedetineerdenarbeid meer kostendekkend te organiseren. Het streven is ook om gedetineerden meer relevante werkervaring te bieden, waar zij bij terugkeer in de samenleving voordeel van kunnen hebben.
Het project in Zwolle is opgezet in samenwerking met een professioneel callcenterbedrijf. In de eerste fase zijn tien werkplekken ingericht, met een mogelijke uitbreiding naar twintig. Bij aanvang kunnen in totaal circa twintig vrouwen aan het werk.

Niet alle gedetineerden komen voor het werk in aanmerking. De selectie van de gedetineerden gebeurt onder verantwoordelijkheid van de inrichting en het callcenterbedrijf. Voordat de vrouwen aan de slag gaan krijgen zij een algemene training in de telefonische dienstverlening. Als de werkzaamheden naar behoren worden verricht ontvangen de medewerksters bij vertrek uit de inrichting een getuigschrift. De werkervaring en het verkregen getuigschrift kunnen ertoe bijdragen dat de vrouwen na hun vrijlating makkelijker een baan vinden.

De werkzaamheden bestaan uit eenvoudige opdrachten als enquetes en de werving van begunstigers voor charitatieve instellingen. Er is vooralsnog geen sprake van op verkoop gerichte activiteiten.

Verschillende technische voorzieningen maken het onmogelijk dat de medewerksters misbruik kunnen maken van de telefoons. Zo kunnen alleen door de computer geselecteerde nummers worden gebeld en is inbellen van buiten niet mogelijk. De gesprekken worden gevoerd aan de hand van een vastgesteld script en alle gesprekken kunnen worden opgenomen en nageluisterd.

Naast het project in Zwolle worden ook in de vrouweninrichting Nieuwersluis in Utrecht voorbereidingen getroffen voor de inrichting van een gelijk project. Na afloop van de eerste contractperiode zal worden bezien of het project kan worden uitgebreid naar andere inrichtingen. Daarvoor worden dan ook andere partijen dan de huidige contractpartner benaderd voor opdrachten.
Provincie:
Tag(s):