dinsdag, 11. juli 2006 - 17:35

Gevangenisstraf afpersers Chinese restaurants

Den Haag

Dinsdag heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in een afpersingzaak binnen de Chinese (restaurant-)wereld in Rotterdam. Gevangenisstraffen van één tot vijf jaar werden door het Hof opgelegd. In haar arrest merkt zij op dat diverse Chinese ondernemers uit de beslotenheid van hun Chinese wereld zijn getreden om aangifte te doen van afpersing. Zij werden bij herhaling lastig gevallen door in (wisselende) groepen opererende Chinezen die geld kwamen ‘lenen’. Met lenen bedoelden ze afpersen. De slachtoffers vreesden voor hun leven en ook voor het voortbestaan van hun zaak.

De afpersers kwamen binnen, terwijl de zaak open was voor klanten en beweerden dat de restauranthouder een schuld had of beschermingsgeld moest betalen. Zou hij niet betalen, dan dreigden de afpersers terug te zullen komen. Ze kwamen in veel gevallen ook daadwerkelijk terug en bleven daarmee doorgaan tot er betaald zou worden. In een aantal gevallen is er ook betaald.

De vijf verdachten, veelal nog jong en zonder verblijfsstatus, zijn hun daden grotendeels blijven ontkennen. Soms gaven ze wel toe in de restaurants te zijn geweest, maar "dat was alleen om er te eten".
Provincie:
Tag(s):